Hlavná stránka arrow Produkty
Zoznam produktov Tlačiť

Q horúčka

Microagglutination reaction (MAR) - Mikroaglutinačná reakcia (MAR)

Dolfinin Q fever MAR1 kit - súprava na diagnostiku Q horúčky s MAR 1 Dolfinin Q fever MAR1 bulk - antigén na diagnostiku Q horúčky s MAR 1 Dolfinin Q fever MAR2 kit - súprava na diagnostiku Q horúčky s MAR 2 Dolfinin Q fever MAR2 bulk - antigén na diagnostiku Q horúčky s MAR 2

Complement fixation (CF) test - Reakcia väzby komplementu (RVK)

Dolfinin Q fever CFT1 kit - súprava na diagnostiku Q horúčky s RVK 1 Dolfinin Q fever CFT1 bulk - antigén na diagnostiku Q horúčky s RVK 1 Dolfinin Q fever CFT2 kit - súprava na diagnostiku Q horúčky s RVK 2 Dolfinin Q fever CFT2 bulk - antigén na diagnostiku Q horúčky s RVK 2

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) - Enzýmová - imunoadsorbentová analýza

Dolfinin Q fever ELISA1 bulk - antigén na diagnostiku Q horúčky s ELISA 1 Dolfinin Q fever ELISA2 bulk - antigén na diagnostiku Q horúčky s ELISA 2 Dolfinin Q fever ELISA3 bulk - antigén na diagnostiku Q horúčky s ELISA 3

Indirect immunofluorescent assay (IFA) - Nepriamy mikroimunofluorescenčný test (IFA)

Dolfinin Q fever IFA1 bulk - antigén na diagnostiku Q horúčky s IFA 1 Dolfinin Q fever IFA2 bulk - antigén na diagnostiku Q horúčky s IFA 2

Chlamýdie

Complement fixation (CF) test - Reakcia väzby komplementu (RVK)

Dolfinin Chlamydia CFT kit - súprava na diagnostiku chlamýdií s RVK Dolfinin Chlamydia CFT bulk - antigén na diagnostiku chlamýdií s RVK

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)-Enzýmová - imunoadsorbentová analýza

Dolfinin Chlamydia ELISA bulk - antigén na diagnostiku chlamýdií s ELISA

Séra

Dolfinin C. burnetii PRS for MAR Dolfinin C. burnetii NRS for MAR Dolfinin C. burnetii PRS for CF Dolfinin C. burnetii NRS for CF Dolfinin C. burnetii PRS for ELISA Dolfinin C. burnetii NRS for ELISA Dolfinin C. burnetii PRS for IFA Dolfinin C. burnetii NRS for IFA Dolfinin Chlamydia PRS for CF Dolfinin Chlamydia NRS for CF Dolfinin Chlamydia PRS for ELISA Dolfinin Chlamydia NRS for ELISA

Vakcíny

Vakcína proti koxielóze hovädzieho dobytka, oviec a kôz Vakcína proti enzootickému potratu oviec Vakcína proti koxielóze a chlamýdióze hospodárskych zvierat

Služby

Služby