Hlavná stránka arrow Query fever arrow Ako zabrániť šíreniu Q-horúčky?
Ako zabrániť šíreniu Q-horúčky? Tlačiť
 
Vo svete Q-horúčka väčšinou prepukla v určitých rizikových povolaniach. Takýmito rizikovými skupinami sú veterinárni lekári, robotníci v mäsospracujúcom priemysle, pastieri, dojiči mlieka, chovatelia dobytka, oviec a kôz, výskumníci v zariadeniach chovu a ustajňovania oviec. Prevencia a kontrola by preto mala byť primárne nasmerovaná na tieto rizikové skupiny. Prevencia spočíva v uplatňovaní nasledovných opatrení:
  • na rizikových pracoviskách uskutočňovať školenia dodržiavania zásad a používania ochranných pomôcok a vykonávať tu zodpovedajúce dezinfekčné procedúry
  • v chovných zariadeniach pre ovce a kozy zabezpečiť primeranú likvidáciu placént, zostatkov po pôrodoch, exkrementov a mŕtvych plodov
  • zakázať prístup do laboratórií a stajní, ktoré sa používajú v súvislosti s potenciálne infikovanými zvieratami
  • pasterizovať všetko mlieko a mliečne produkty
  • používať primerané postupy pri balení, sterilizácii a praní laboratórnych odevov
  • kde je to možné, očkovať ľudí pracujúcich vo výskume s gravidnými kozami, ovcami, alebo živými C. burnetii.
  • dovážané zvieratá dávať do karantény
  • zabezpečiť, aby chov kôz a oviec bol situovaný ďalej od obývanej oblasti. Zvieratá by mali byť pravideľne testované na protilátky proti C. burnetii a mali by byť zavedené opatrenia, aby vietor neodnášal prach z fariem do obývaných oblastí.
  • poučiť ľudí u ktorých je vysoké riziko chronickej Q-horúčky, zvlášť kardiakov a ľudí s transplantovanými cievami.
TOP    
< Predchádzajúci   Nasledujúci >