Hlavná stránka arrow Avian chlamydiosis arrow Čo urobiť proti prenosu infekcie medzi ľuďmi a vtákmi?
Čo urobiť proti prenosu infekcie medzi ľuďmi a vtákmi? Tlačiť
  • Chrániť rizikové osoby. Informovať všetky osoby v kontakte s infikovanými vtákmi o povahe nemoci. Dať im pokyny, aby pri čistení klietok alebo manipulácii s infikovanými vtákmi nosili ochranné oblečenie, rukavice a jednorazové chirurgické čapice a dýchací prístroj triedy N95 alebo účinnejší dýchací prístroj. Chirurgické rúšky nemusia byť účinné pri zabránení prenosu C. psittaci. Ak sú potenciálne infikované vtáky podrobené pitve, navlhčite mŕtvolu vtáka čistiacim prostriedkom a vodou, aby ste zabránili aerosolizácii infekčných častíc, a pracujte v laboratóriách s príslušným stupňom biologickej ochrany.

  • Viesť presnú evidenciu o všetkých presunoch súvisiacich s vtákmi, ktorá by pomohla pri identifikácii zdrojov infikovaných vtákov a osôb, ktoré s nimi potenciálne prišli do styku. Evidencia musí zahŕňať dátum nákupu, kúpené druhy vtákov, miesto nákupu vtákov a akékoľvek zistené nemoci alebo úhyn medzi vtákmi. Predávajúci by mal okrem toho zaevidovať meno, adresu a telefónne číslo zákazníka, a podľa potreby číslo kŕdľa.

  • Zabrániť nákupu alebo predaju vtákov, ktoré majú príznaky VC. Medzi príznaky patria výtok z očí a zobáka, hnačka alebo nízka telesná hmotnosť.

  • Izolovať novo nadobudnuté kusy. Izolovať vtáky vrátane tých, ktoré boli na výstavách, veľtrhoch a iných podujatiach aspoň 30 - 45 dní a pred pridaním do skupiny ich testovať a profylakticky liečiť.

  • Testovať vtákov pred naložením na palubu alebo odovzdaním do komisionálneho predaja. Umiestnite ich v miestnosti oddelene od ostatných vtákov.

  • Uplatňovať preventívne metódy chovu. Umiestnite klietky tak, aby ste zabránili prenosu trusu, peria, potravy a iných materiálov z jednej klietky do druhej. Neukladajte klietky na seba a zabezpečte používanie klietok s plnými stenami, prípadne zábran, ak klietky susedia. Spodok klietky by mal byť zhotovený z drôteného pletiva. Na spodok pletiva by sa mala umiestniť stielka, ktorá nevytvára prach (napríklad noviny). Denne čistite všetky klietky, nádoby na jedlo a na vodu. Zašpinené nádoby by sa mali vyprázdniť, vyčistiť mydlom a vodou, opláchnuť, vložiť do dezinfekčného roztoku a pred ďalším použitím opäť opláchnuť. Pred umiestnením iných vtákov do klietok by sa mali dôkladne vydrhnúť mydlom a vodou, dezinfikovať a opláchnuť čistou tečúcou vodou. Odsávacie zariadenie by malo byť dostatočné, aby zabránilo nahromadeniu aerosólov.

  • Zabrániť šíreniu infekcie. Izolujte vtákov, ktorí vyžadujú liečbu. Miestnosti a klietky, v ktorých boli umiestnené infikované vtáky, by sa mali okamžite vyčistiť a dôkladne dezinfikovať. Keď sa klietka čistí, premiestnite vtáka do čistej klietky. Dôkladne vydrhnite zašpinenú klietku čistiacim prostriedkom, aby ste odstránili všetok trus, opláchnite klietku, vydezinfikujte ju (aby kontakt s dezinfekčným prostriedkom trval aspoň päť minút) a opätovne opláchnite klietku, aby ste odstránili dezinfekčný prostriedok. Zahoďte všetky predmety, ktoré nemožno primerane dezinfikovať (napríklad drevené bidlá, laná, materiál na stavbu hniezda a podstielku). Minimalizujte prúdenie peria a prachu tak, že pravidelne zotierate podlahy na mokro s použitím dezinfekčného prostriedku a zabránite prúdeniu vzduchu a prievanu v priestore. Zmenšite kontamináciu prachom tým, že pred pozametaním podlahy ju poprášite dezinfekčným prostriedkom alebo vodou. Nepoužívajte vysávač, keďže môže aerosolovať infekčné častice. Často odstraňujte odpadky z klietky (po zvlhčení materiálu) a spáľte odpad určený na likvidáciu, prípadne ho zabaľte do dvoch obalov. Venujte starostlivosť zdravým vtákom skôr, ako sa začnete venovať izolovaným alebo chorým vtákom.

  • Používať dezinfekčné opatrenia. Na C. psittaci možno pôsobiť väčšinou dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, ako aj teplom; je však odolná proti kyselinám a zásadám. Účinný je roztok kvartérnej amóniovej zlúčeniny 1:1 000 (napr. RoccalŽ alebo ZephiranŽ), ako aj 70 % izopropylalkohol, 1 % LysolŽ, roztok 1:100 bieliaceho prostriedku pre domácnosti (t. j. 2,5 polievkovej lyžice na 4,5 litra) alebo chlórfenoly. Mnoho dezinfekčných prostriedkov dráždi dýchacie cesty a mali by sa používať v dobre vetranom priestore. Zabráňte zmiešaniu dezinfekčného prostriedku s akýmkoľvek iným produktom.


TOP
< Predchádzajúci