Hlavná stránka arrow Avian chlamydiosis arrow Ako môžeme testovať vtáčiu chlamýdiózu?
Ako môžeme testovať vtáčiu chlamýdiózu? Tlačiť
 
Na identifikáciu VC u vtákov sú k dispozícii viaceré diagnostické metódy založené na kultivačných metódach, na testoch protilátka/antigén a v poslednom období na PCR, podobne ako sú metódy opisované vyššie. Potvrdený prípad VC sa definuje na základe aspoň jedného z nasledujúcich laboratórnych výsledkov: a) izolácia C. psittaci z klinickej vzorky, b) identifikácia chlamýdiového antigénu pomocou imunofluorescencie (fluorescenčných protilátok [FA]) z tkanív vtáka, c) väčšia ako štvornásobná zmena sérologického titru v dvoch vzorkách z vtáka získaných s najmenej 2-týždňovým odstupom a testovaných súbežne v tom istom laboratóriu, alebo d) identifikácia C. psittaci v makrofágoch v steroch zafarbených podľa Gimeneza alebo Macchiavella, resp. v rezoch z tkaniva vtáka. Pravdepodobný prípad VC sa definuje ako ochorenie s typickými príznakmi a aspoň s jedným z nasledujúcich laboratórnych výsledkov: a) jeden vysoký sérologický titer v jednej alebo viacerých vzorkách získaných po začiatku príznakov ochorenia, alebo b) prítomnosť antigénu C. psittaci (identifikovaného pomocou ELISA, PCR alebo FA) v truse, kloakálnych výteroch, výpotkoch alebo očných výlučkoch. Pozitívny výsledok sérologického testu je dôkaz, že vták bol infikovaný s C. psittaci v určitom momente, ale nemusí ešte znamenať, že vták má aktívnu infekciu. Ak sa odber vzoriek robí pred sérokonverziou, môžu sa u vtákov, ktoré majú akútnu infekciu, vyskytnúť falošné negatívne výsledky. Liečba s antimikrobiálnymi liekmi môže zmenšiť protilátkovú odozvu. Jedna metóda testovania nemusí byť postačujúca z dôvodu rôznorodých reakcií s imunoglobulínmi rôznych druhov vtákov. Odporúča sa preto kombinácia metód detekcie protilátok a antigénov, najmä ak sa testuje len jeden vták. Ak sú vzorky získané len z jedného vtáka, sérologické testovanie je najužitočnejšie, ak a) sa skúmajú príznaky ochorenia a anamnéza kŕdľa alebo voliéry b) sérologické výsledky sa porovnávajú s počtom bielych krviniek a činnosťou pečeňových enzýmov. Na potvrdenie diagnózy VC sa vyžaduje viac ako štvornásobné zvýšenie titra párovaných vzoriek, alebo kombinácia identifikácie titru a antigénu.

TOP    
< Predchádzajúci   Nasledujúci >