Hlavná stránka arrow Psittacosis Chlamydophila psittaci arrow Aké sú klinické príznaky infekcie C. psittaci u človeka?
Aké sú klinické príznaky infekcie C. psittaci u človeka? Tlačiť
Ochorenie zvyčajne prepukne po inkubačnej dobe 5 - 14 dní od vystavenia sa zdroju nákazy, no hlásené boli aj dlhšie časové obdobia. Závažnosť ochorenia sa pohybuje v rozsahu od inaparentnej infekcie až po systémové ochorenie sprevádzané ťažkým zápalom pľúc. Pred dostupnosťou účinných antibakteriálnych liekov zomieralo na psitakózu 15% - 20% nakazených pacientov. Pri správnej liečbe dnes zomiera len menej ako 1% pacientov na následky infekcie. U osôb so symptomatickou infekciou nastupujú zvyčajne náhle záchvaty horúčky, zimnice, bolesti hlavy a bolesti svalov. Príznaky často prechádzajú do neproduktívneho (suchého) kašľa, ktorý môže byť sprevádzaný dýchacími ťažkosťami a tlakom v hrudi. Niekedy sa pozoruje horúčka bez zrýchleného tepu, zväčšená slezina a výsyp, čo naznačuje výskyt psitakózy u pacientov so zápalom pľúc. Rozsah postihnutia pľúc sa askultačným vyšetrením niekedy podcení. Rádiologický nález poukazuje na infiltráty v pľúcnych vakoch, alebo intersticiálnom tkanive. Diferenciálna diagnóza zápalu pľúc súvisiaceho s psitakózou zahrňuje aj infekciu mikroorganizmami Coxiella burnetii, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila penumoniae, Legionella sp., ako aj vírusmi infikujúcimi dýchacie cesty, napríklad vírusom chrípky. Okrem dýchacích ciest napáda C. psittaci i ďalšie orgány a spôsobuje endokarditídu, myokarditídu, hepatitídu, artritídu, keratokonjuktivitídu a encefalitídu. U gravidných žien boli zaznamenané závažné prípady sprevádzané zlyhaním dýchacieho systému, trombocytopéniou, hepatitídou a potratením plodu.


TOP
< Predchádzajúci   Nasledujúci >