Hlavná stránka arrow Psittacosis Chlamydophila psittaci arrow Ako sa testuje ochorenie na psitakózu?
Ako sa testuje ochorenie na psitakózu? Tlačiť
Väčšina diagnostických postupov vychádza zo sérologických metód, pri ktorých sa párované vzorky séra testujú na prítomnosť protilátok proti chlamýdiám reakciou väzby komplementu (RVK). Nakoľko chlamýdiové RVK protilátky nie sú druhovo špecifické, vysoké titre v RVK môžu byť spôsobené aj infekciou s C. pneumoniae, alebo C. trachomatis. Vzorky séra z akútnej fázy ochorenia by sa mali odobrať čo možno najskôr po vypuknutí symptómov a vzorky z rekonvalescenčnej fázy 2 týždne po prejavení sa príznakov. Pretože liečba antibiotikami môže imunologickú odpoveď oddialiť, alebo aj zoslabiť, na potvrdenie diagnózy môže byť potrebná aj tretia vzorka. Všetky vzorky by sa mali testovať súčasne v tom istom laboratóriu. Ak pacientova epidemiologická a klinická anamnéza poukazuje na možné diagnostikovanie psitakózy, potom možno na odlíšenie infekcie s C. psittaci od iných chlamydiálnych infekcií použiť mikroimunofluorescenčnú metódu (MIF), enzýmovú imunoadsorbentovú analýzu (ELISA), alebo polymerázovú reťazovú reakciu (PCR). Test pomocou MIF je jednoduchý, veľmi úsporný z hľadiska použitých reagencií a volí sa pri potrebe vyšetrenia väčšieho počtu vzoriek séra. Získané údaje sú však často subjektívne a výsledky analýzy sa môžu v závislosti od laboratória líšiť. Zdá sa preto, že najspoľahlivejšou sérologickou laboratórnu metódou na diagnostiku psitakózy je ELISA. Pôvodcu infekcie možno izolovať aj z pacientovho sputa, pohrudnicovej tekutiny, alebo zo zrazenej krvi počas akútnej fázy ochorenia a ešte pred antibiotickou liečbou. V dôsledku technických ťažkostí a bezpečnostných opatrení však kultiváciu C. psittaci však vykonáva len málo laboratórií. O potvrdený prípad psitakózy ide vtedy, ak na ňu poukazuje klinický obraz pacienta a ak sa nákaza laboratórne potvrdí jednou z nasledujúcich metód (a) kultiváciou C. psittaci zo sekrétu dýchacích ciest; (b) minimálne štvornásobne zvýšeným titrom protilátok proti C. psittaci (recipročný titer s hodnotou 32 medzi párovými vzorkami séra z akútnej a rekonvalescenčnej fázy ochorenia odobratými s odstupom aspoň 2 týždňov) preukázaným pomocou RVK alebo MIF; alebo (c) deteguje sa protilátka proti C. psittaci typu imunoglobulín M (recipročný titer s hodnotou najmenej 16) v MIF. Nákaza s C. psittaci sa považuje za pravdepodobnú, ak na ňu poukazuje klinický obraz pacienta a (a) pacienta možno dať do epidemiologickej súvislosti s potvrdeným prípadom psitakózy u človeka, alebo (b) najmenej v jednej vzorke séra, získanej po prepuknutí príznakov sa zistí prítomnosť monovalentnej protilátky s titrom 32 detegovanej pomocou RVK alebo MIF.


TOP
< Predchádzajúci   Nasledujúci >