Hlavná stránka arrow Chlamydial infections C.trachomatis arrow Náklady a ekonomické vyhodnotenie.
Náklady a ekonomické vyhodnotenie. Tlačiť
Odhadované náklady spojené s chlamýdiovými infekciami v predstavujú v USA viac ako 2,2 miliardy USD za jeden rok. Z tejto sumy 79% predstavujú náklady na infekcie u žien. Ekonomické vyhodnotenie podporilo testovanie chlamýdií u osôb bez vonkajších symptómov za špeciálnych podmienok. Závery analýz sa použili na odhad klinických a ekonomických dopadov testovania cervikálnych infekcií spôsobených C. trachomatis  u žien bez vonkajších symptómov infekcie počas rutinných gynekologických prehliadok. Porovnávalo sa vyšetrenie bez testovania, s testovaním na základe výsledkov kultivácie a s testovaním bez kultivácie (DFA, alebo EIA). Došlo sa k záveru, že pri použití bezkultivačného testovania sa celkové náklady znížili v tých prípadoch ak prevalencia infekcie bola 7%, alebo viac a pri kultivačnom testovaní došlo k zníženiu nákladov vtedy, ak  bola prevalencia 14% a viac.

TOP    
< Predchádzajúci   Nasledujúci >