Hlavná stránka arrow Chlamydial infections C.trachomatis arrow Ako sa diagnostikuje infekcia s C. trachomatis?
Ako sa diagnostikuje infekcia s C. trachomatis? Tlačiť
Pretože anatomická rozdielnosť pohlaví si vyžaduje rozdielne prístupy, zabezpečiť finančne nenáročnú laboratórnu diagnostiku tohto ochorenia nie je jednoduché. Vhodné metódy, ktoré možno použiť u dospelých žien je kolposkopické vyšetrovanie a endocervikálny výter. Objektom nákazy s C. trachomatis a kvapavkou u dievčat pred pubertou je nevyvinutá vagína. V tomto prípade je kolposkopické vyšetrenie a výter s cervixu obtiažny, až nemožný a aj potenciálne traumatický. Výter s cervixu na kultiváciu chalamýdií má predpokladanú citlivosť 75% až 90% a špecificitu 100%, ale výsledky testovania sú k dispozícii až po 2 až 3 dňoch. Aby sa pri výtere získalo maximum chlamýdií, je lepšie uprednostniť namiesto drevených tampónov, tampóny plastové, alebo hliníkové. Kultivácia pôvodcu ochorenia zo sterov je drahá a časovo náročná a vyžaduje technickú odbornosť, ktorá je nedostupná pre väčšinu klinických laboratórií. Cytologické testovanie farbením podľa Giemsa, či iných metód má 95% až 100%-nú citlivosť pri diagnostikovaní zápalu spojiviek, ale pri diagnostikovaní infekcií genitálií je citlivosť nízka. Metóda priamej imunofluorescencie s použitím monoklonových protilátok konjugovaných s fluoresceínom (direct fluorescent antibody (DFA) testing)  a testy enzýmovej imunoanalýzy (EIA) patria medzi najrozšírenejšie nekultivačné spôsoby diagnostikovania cervikálnych infekcií v klinickej praxi. Test DFA trvá od 15 min. do 1 h, zatiaľ čo EIA si vyžaduje 3 - 5 h. Tieto testy sa neodporúčajú v tých prípadoch, ak sa jedná o výtery z hrdla a konečníka sexuálne zneužívaných detí, pretože chlamýdie môžu krížovo reagovať s bakteriálnou flórou, pričom by mohlo dôjsť k falošne pozitívnym výsledkom. V porovnaní s kultiváciou vzoriek uretrálnych a cervikálnych výterov od žien má test DFA citlivosť 70 - 100% a špecificitu 85 - 98%. Tak ako prevalencia chlamýdií v populácii postupne klesá, signifikantne klesá aj citlivosť a pozitívna prediktívna hodnota testu DFA. Použitím testov s blokujúcimi protilátkami pri cervikálnych infekciách citlivosť v EIA 67 - 98 % a špecificita sa môže zvýšiť z 85%  na takmer 100%. U mužov sa C. trachomatis tradične diagnostikuje výterom z močovej rúry pomocou kultivácie, DFA, alebo EIA. Avšak na rozdiel od žien, testovanie vzoriek prvého ranného moču (first void urine FVU) poskytuje výsledok, ktorý sa približuje steru z močovej rúry, čím toto testovanie vytvára neinvazívnu alternatívu pri diagnostike chlamýdií. Testovanie cervikálnych vzoriek u žien a FVU vzoriek u mužov s polymerázovou reťazovou reakciou (PCR) dáva 95 až 100%-nú citlivosť a temer 100%-nú špecificitu, čo by mohlo byť predpokladom širšieho využitia tejto metódy. V súčasnosti je však jej používanie limitované vysokou cenou.
Efektívnou a v súčasnosti vyhľadávanou metódou identifikácie C. trachomatis je sérologické testovanie s rôznymi špecifickými protilátkami. Prítomnosť a štádium infekcie sa tu zisťuje s imunomarkermi IgM, IgA a IgG v nových, vylepšených metodológiách. Prítomnosť špecifických IgM indikuje akútny stav chlamýdiovej infekcie. Ich absencia však nevylučuje pokračujúcu infekciu hlavne u opakujúcich sa a chronických prípadov. Aplikácia špecifických IgA protilátok ako markero - aktívnej chlamýdiovej infekcie má dôležitú úlohu, pretože pre svoju krátku životnosť pretrvávajú iba počas antigénovej stimulácie. Okrem toho IgA sú vhodné na kontrolné vyšetrenia po absolvovaní liečby. IgG sú markermi pozitívnej imunitnej odpovede na chlamýdie, bez ohľadu na to, či ide o práve prebiehajúcu, chronickú, alebo prekonanú infekciu. Pri rôznych druhoch chlamýdií dochádza pri sérologickej diagnostike ku krížovým reakciám. Väčšina  sérologických diagnostických testov používa  ako antigény buď purifikované elementárne telieska chlamýdií (mikroimunofluorescenčný (MIF) test  a  ELISA ), lipopolysacharidy, alebo purifikovaný hlavný proteín vonkajšej membrány. Vo všetkých týchto antigénoch sú prítomné rodovo špecifické epitopy a preto sa pozoruje nízka druhová špecificita. Navyše, veľká časť ľudskej populácie prekonala (bez klinických príznakov) infekciu s C. pneumoniae a preto je prevalencia protilátok voči chlamýdiám veľmi vysoká. Z uvedených dôvodov pri použití konvenčných skríningových  testov  (MIF, ELISA, EIA, atď.), môže byť rozlíšenie medzi C. pneumoniae a C. trachomatis nedostatočné. Keď je to potrebné, na odlíšenie C. trachomatis od iných chlamýdiových druhov sa použije PCR.
 


TOP  
< Predchádzajúci   Nasledujúci >