Katalóg produktov

Q-HORÚČKA

Complement fixation (CF) test - Reakcia väzby komplementu (RVK)

Q-fever CFT1 kit

(Katalógové číslo: K1CF1)

- Súprava na diagnostiku Q-horúčky s RVK 1

Q-fever CFT1 bulk

(Katalógové číslo: B1CF1)

- Antigén na diagnostiku Q-horúčky s RVK 1

Q-fever CFT2 kit

(Katalógové číslo: K1CF2)

- Súprava na diagnostiku Q-horúčky s RVK 2

Q-fever CFT2 bulk

(Katalógové číslo: B1CF2)

- Antigén na diagnostiku Q-horúčky s RVK 2

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) - Enzýmová - imunoadsorbentová analýza

Q-fever ELISA1 bulk

(Katalógové číslo: B1EL1)

- Antigén na diagnostiku Q-horúčky s ELISA 1

Q-fever ELISA2 bulk

(Katalógové číslo: B1EL2)

- Antigén na diagnostiku Q-horúčky s ELISA 2

Q-fever ELISA3 bulk

(Katalógové číslo: B1EL3)

- Antigén na diagnostiku Q-horúčky s ELISA 3

Indirect immunofluorescent assay (IFA) - Nepriamy mikroimunofluorescenčný test (IFA)

Q-fever IFA1 bulk

(Katalógové číslo: B1IF1)

- Antigén na diagnostiku Q-horúčky s IFA 1

Q-fever IFA2 bulk

(Katalógové číslo: B1IF2)

- Antigén na diagnostiku Q-horúčky s IFA 2

CHLAMÝDIE

Complement fixation (CF) test - Reakcia väzby komplementu (RVK)

Chlamydia abortus CFT kit

(Katalógové číslo: K2CF)

- Súprava na diagnostiku chlamýdií s RVK

Chlamydia abortus CFT bulk

(Katalógové číslo: B2CF)

- Antigén na diagnostiku chlamýdií s RVK

Chlamydia psittaci CFT bulk

(Katalógové číslo: B3CF)

- Antigén na diagnostiku chlamýdií s RVK

Chlamydia psittaci CFT kit

(Katalógové číslo: K3CF)

- Súprava na diagnostiku chlamýdií s RVK

Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)-Enzýmová - imunoadsorbentová analýza

Chlamydia psittaci ELISA bulk

(Katalógové číslo: B3EL)

- Antigén na diagnostiku chlamýdií s ELISA

Chlamydia abortus ELISA bulk

(Katalógové číslo: B2EL)

- Antigén na diagnostiku chlamýdií s ELISA

SÉRA

Coxiella burnetii PRS for CF

(Katalógové číslo: 1PRSCF)

- Pozitívne sérum pre CF

Coxiella burnetii NRS for CF

(Katalógové číslo: 1NRSCF)

- Negatívne sérum pre CF

Coxiella burnetii PRS for ELISA

(Katalógové číslo: 1PRSEL)

- Pozitívne sérum pre ELISA

Coxiella burnetii NRS for ELISA

(Katalógové číslo: 1NRSEL)

- Negatívne sérum pre ELISA

Coxiella burnetii PRS for IFA

(Katalógové číslo: 1PRSFA)

- Pozitívne sérum pre IFA

Coxiella burnetii NRS for IFA

(Katalógové číslo: 1NRSFA)

- Negatívne sérum pre IFA

Chlamydia PRS for CF

(Katalógové číslo: 2PRSCF)

- Pozitívne sérum pre CF

Chlamydia NRS for CF

(Katalógové číslo: 2NRSCF)

- Negatívne sérum pre CF

Chlamydia PRS for ELISA

(Katalógové číslo: 2PRSEL)

- Pozitívne sérum pre ELISA

Chlamydia NRS for ELISA

(Katalógové číslo: 2NRSEL)

- Negatívne sérum pre ELISA

VAKCÍNY

Vakcína proti koxielóze hovädzieho dobytka, oviec a kôz

Vakcína proti enzootickému potratu oviec

Vakcína proti koxielóze a chlamýdióze hospodárskych zvierat

SLUŽBY

Naša spoločnosť tiež ponúka výskumné kapacity a konzultačné služby v oblasti proteomiky a glykomiky biopolymérov živočíšneho a rastlinného pôvodu.