Chlamydia abortus CFT kit

Produkt:

Súprava na diagnostiku chlamýdií s RVK

Katalógové číslo:

K2CF

Špecifikácie:

Antigén
Biela alebo mierne nažltlá suspenzia vysoko purifikovaných buniek Chlamydophila psittaci v izotonickom roztoku chloridu sodného s fosfátovým tlmivým roztokom a tiomersalom ako konzervačnou látkou. Pri dlhšom státí vytvára sediment. Vzniknutý sediment možno ľahko resuspendovať. Antigén má titer 24.
Pozitívne sérum
Králičie sérum obsahujúce špecifické komplement viažúce protilátky proti  Chl. psittaci. Konzervačné činidlo: azid sodný.
Negatívne sérum
Králičie sérum neobsahujúce špecifické komplement viažúce protilátky voči  Chl. psittaci. Konzervačné činidlo: azid sodný.

Použitie:

Pre komplement fixačnú reakciu (CFT) na zistenie protilátok proti chlamýdiam v krvnom sére zvierat a ľudí, ktorí sa dostali do styku s chlamýdiami. Antigén môže detegovať   protilátky aj po dlhšom období, preto je vhodný pre sérologický skríning a surveillance.

Balenie:

Antigén 2 x 5 ml
Pozitívne sérum 1 x 1 ml
Negatívne sérum 1 x 1ml

Skladovanie:

Antigén: uchovávať na suchom a tmavom mieste pri teplote  2 – 8 °C.
Séra: uchovávať zmrazené pri teplote -20 °C. Nevystavujte opakovanému zmrazeniu a rozmrazeniu!

Expirácia:

1 rok od dátumu výroby.

Ostatné reagencie pre RVK:

Morčací komplement, stabilizovaný:  2 x 1 ml, hemolytický amboceptor:  1 x 5 ml, baranie erytrocyty: 1 x 20 ml.