Chlamydia psittaci CFT bulk

Produkt:

Antigén na diagnostiku chlamýdií s RVK

Katalógové číslo:

B3CF

Špecifikácie:

Biela alebo mierne nažltlá suspenzia vysoko purifikovaných buniek Chlamydophila psittaci v izotonickom roztoku chloridu sodného s fosfátovým tlmivým roztokom a tiomersalom ako konzervačnou látkou. Pri dlhšom státí vytvára sediment. Vzniknutý sediment možno ľahko resuspendovať. Antigén má titer 24.

Použitie:

Pre reakciu väzby komplementu (RVK) na zistenie protilátok proti chlamýdiam v krvnom sére zvierat a ľudí, ktorí sa dostali do styku s chlamýdiami. Antigén môže detegovať   protilátky aj po dlhšom období, preto je vhodný pre sérologický skríning a surveillance.

Balenie:

1 x 2 ml
1 x 5 ml
Množstvo podľa požiadavky zákazníka.

Skladovanie:

Uchovávať na suchom a tmavom mieste pri teplote 2 – 8 °C.

Expirácia:

1 rok od dátumu výroby