Q-fever CFT1 kit

Produkt:

Súprava na diagnostiku Q-horúčky s RVK 1

Katalógové číslo:

K1CF1

Špecifikácie:

Antigén:
Biela suspenzia vysoko purifikovaného a chemicky upraveného korpuskulárneho antigénu Coxiella burnetii v izotonickom roztoku chloridu sodného s fosfátovým tlmivým roztokom a tiomersalom ako konzervačnou látkou. Pri dlhšom státí vytvára sediment. Vzniknutý sediment možno ľahko resuspendovať. Antigén má titer 10.
Pozitívne sérum:
Králičie sérum obsahujúce špecifické komplement viažúce protilátky proti C. burnetii vo fáze II. Konzervačné činidlo: azid sodný.
Negatívne sérum:
Králičie sérum neobsahujúce špecifické komplement viažúce protilátky voči C. burnetii. Konzervačné činidlo: azid sodný.

Použitie:

Pre komplement fixačnú reakciu (CFT) na zistenie protilátok proti C. burnetii v krvnom sére zvierat a ľudí, ktorí sa dostali do styku s C. burnetii. Antigén sa používa na detekciu protilátok proti C. burnetii FII približne 10 dní po infekcii a je veľmi užitočný pri diagnostike akútnej formy Q horúčky v endemických oblastiach.

Balenie:

Antigén 2 x 5 ml
Pozitívne sérum 1 x 1 ml
Negatívne sérum 1 x 1 ml

Skladovanie:

Antigén: uchovávať na suchom a tmavom mieste pri teplote 2 – 8°C. Séra: uchovávať zmrazené pri teplote – 20°C

Expirácia:

1 rok od dátumu výroby.

Ostatné reagencie pre RVK:

Morčací konplement, stabilizovaný 2 x 1 ml
Hemolytický amboceptor 1 x 5 ml
Baranie erytrocyty (50%) 1 x 20 ml