Q-fever CFT2 kit

Produkt:

Súprava na diagnostiku Q-horúčky s RVK 2

Katalógové číslo:

K1CF2

Špecifikácie:

Antigén
Biela suspenzia vysoko purifikovaných buniek Coxiella burnetii vo fáze I v izotonickom roztoku chloridu sodného s fosfátovým tlmivým roztokom a tiomersalom ako konzervačnou látkou. Pri dlhšom státí vytvára sediment. Vzniknutý sediment možno ľahko resuspendovať. Antigén má titer 10.
Pozitívne sérum
Králičie sérum obsahujúce špecifické komplement viažúce protilátky proti C. burnetii vo fáze I. a II. Konzervačné činidlo: azid sodný.
Negatívne sérum
Králičie sérum neobsahujúce špecifické komplement viažúce protilátky proti C. burnetii. Konzervačné činidlo: azid sodný.

Použitie:

Pre komplement fixačnú reakciu (CFT) na zistenie protilátok proti C. burnetii v krvnom sére zvierat a ľudí, ktorí sa dostali do styku s C. burnetii. Antigén sa používa na detekciu zvýšených hladín protilátok proti C. burnetii FI. Môže detegovať protilátky aj po viacerých rokoch a preto je vhodný na potvrdenie a sledovanie chronickej Q horúčky u ľudí.

Balenie:

Antigén 2 x 5 ml
Pozitíne sérum 1 x 1 ml
Negatívne sérum 1 x 1 ml

Skladovanie:

Antigén: uchovávať na suchom a tmavom mieste pri teplote 2 – 8 °C
Séra: uchovávať zmrazené pri teplote -20 °C. Nevystavujte opakovanému zmrazeniu a rozmrazeniu.

Expirácia:

1 rok od dátumu výroby.

Ostatné reagencie pre RVK:

Morčací komplement, stabilizovaný  2 x 1 ml
Hemolytický amboceptor  1 x 5 ml
Baranie erytrocyty (50%)  1 x 20 ml