Q-fever IFA2 bulk

Produkt:

Antigén na diagnostiku Q-horúčky s IFA 2

Katalógové číslo:

B1IF2

Špecifikácie:

Biela suspenzia vysoko purifikovaných buniek Coxiella burnetii vo fáze I v izotonickom roztoku chloridu sodného s fosfátovým tlmivým roztokom a tiomersalom ako konzervačnou látkou. Pri dlhšom státí vytvára sediment. Vzniknutý sediment možno ľahko resuspendovať.

Použitie:

Pre nepriamy mikroimunofluorescenčný test (IFA) na zistenie protilátok proti C. burnetii v krvnom sére zvierat a ľudí, ktorí sa dostali do styku s C. burnetii. Antigén sa používa najmä na detekciu zvýšených hladín IgG a IgA protilátok proti C. burnetii FI.  Je vhodný na potvrdenie a terapeutické sledovanie chronickej Q horúčky u ľudí.

Balenie:

1 x 2 ml
1 x 5 ml
Množstvo podľa požiadavky zákazníka.

Skladovanie:

Uchovávať na suchom a tmavom mieste pri teplote 2 – 8 °C.

Expirácia:

1 rok od dátumu výroby.